• <xmp id="kyama">
 • 帕智電子(上海)有限公司

  400 0800 882

  產品中心

  當前位置:首頁 > 產品中心 > 圣邦微 > 模擬開關 > 特殊開關系列

  產品中心

  特殊開關系列

  產品名稱

  Feature

  VCC (Min)(V)

  VCC (Max)(V)

   -3dB Bandwidth(MHz)

  Interface

  RON(Ω)

  Crosstalk(-dB)

  Package

  SGM7232

  High Speed, 2-1:3 Multiplexer

  2.7

  4.3

  380

  I/O

  4/9

  90

  UTQFN-2.2×1.4-12L

  SGM6533

  High Speed, 3-1:3 Multiplexer

  2.5

  5.5

  350

  I/O

  7

  60

  TQFN-3×3-20L TSSOP-20

  SGM65232

  High Speed, 2:1 32-Bit Bus Multiplexer

  3.3

  5

  100

  I/O

  11

  60

  LQFP-14×14-100L

  SGM6518

  High Speed, 16×8, Passive, Serial Digital Interface

  2.7

  5.5

  250

  SPI

  28

  55

  LQFP-7×7-32L

  SGM6516

  16×8, Passive

  4.5

  13.2

  45

  I/O

  40

  47

  LQFP-10×10-44L

  SGM6515

  1:8, Multiplexer

  3.3

  13.2

  80

  I/O

  24

  70

  TSSOP-16

  SGM6514

  High Speed, 16×8, Passive,I 2 C Interface

  2.7

  5.5

  250

  I2C

  30

  110

  LQFP-7×7-32L

  SGM6513

  Dual 1:8, Multiplexer

  3.3

  13.2

  135

  I/O

  24

  70

  TQFN-5×5-32L TSSOP-28

  SGM6512

  1:16, Multiplexer

  3.3

  13.2

  80

  I/O

  24

  70

  TQFN-5×5-32L TSSOP-28

  SGM6511

  16×8, Passive

  2.7

  5.5

  120

  I2C

  30

  110

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  SGM6510

  16×4, Passive

  2.7

  5.5

  120

  I2C

  30

  110

  TSSOP-28 TQFN-4×4-28L

  SGM6505

  Six Channels 1:2 Multiplexer

  2

  5

  450

  I/O

  8.5

  55

  TSSOP-24 TQFN-4×4-24L

  SGM6504

  4-2:2, Passive Swap

  1.8

  5.5

  400

  I/O

  12

  80

  TQFN-3×3-20L

  SGM6503

  SIM I/F Swap

  1.8

  5.5

  400

  I/O


  80

  TQFN-3×3-20L

  SGM6502

  8×6, Buffered

  3.1

  5.5

  88

  I2C


  77

  TSSOP-24

  SGM6501

  12×9, Buffered

  3.1

  5.5

  84

  I2C


  74

  SSOP-28 TSSOP-28

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

  TQFN-5×5-32L LQFP-7×7-32L

   

  香港赛马资讯